SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projekt „Pesapuu õpib looduses“

 1. SA KIK poolt toetatud projekt "Puhta vee teemapargi külastus Metsamõisas“.

Õppepäeva teema "Puhas vesi".

Osalesid: Sipsiku rühma koolieelikud

Aeg: 14.09.2022

Projekti eesmärk:

 • Tutvuda Puhta Vee teemapargiga ning anda lastele teadmisi Pandivere veekaitseala kohta;
 • Anda lastele teadmisi puhta joogivee tekke kohta;
 • Õpetada lasteaialapsi märkama looduse bioloogilist mitmekesisust;
 • Kinnistada lastes säästvat suhtumist loodusesse;
 • Anda lastele võimalus varem omandatud teadmiste ja oskuste rakendamiseks uudses olukorras.

Projekti tulemus:

Õppeprogrammi tulemusena said lapsed teadmisi, kuidas tekib puhas põhjavesi ja kuidas sõltub elu puhtast veest ning millest muutub vee kvaliteet.

Lapsed omandasid parema arusaama loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest. Lastel oli programmi käigus võimalik rakendada oma viite meelt – nägemist, kuulmist, haistmist, kompimist ja maitsmist.

 1. SA KIK poolt toetatud projekt Sagadi looduskoolis

Õppepäeva teema „ Sõber puu“

Osalesid: Nublu rühma koolieelikud

Aeg: 05.12.2022

Projekti eesmärk:

 • Tutvuda erinevate puuliikidega, nende kasvukohtadega ning samas keskkonnas elavate loomade, lindude ja pisiputukatega;
 • Õpetada lapsi märkama looduse bioloogilist mitmekesisust;
 • Kinnistada lastes säästvat suhtumist loodusesse;
 • Anda lastele võimalus varem omandatud teadmiste ja oskuste rakendamiseks uudses olukorras;
 • Visualiseerida ja kinnistada lastel programmi käigus saadud teadmisi Sagadi metsamuuseumis.

Projekti tulemus:

Õppeprogrammi tulemusena õppisid lapsed tundma metsa kui elukooslust. Lapsed mõistavad metsloomade, lindude ja pisiputukate rolli looduses ning saavad aru, miks metsakeskkonna säilitamisele tuleb igati kaasa aidata.

P 20220914 100639 vHDR Auto1

received 633223225120169

P 20220914 115756 vHDR Auto

P 20220914 110830 vHDR Auto

P 20220914 110813 vHDR Auto

P 20220914 105126 vHDR Auto

P 20220914 102114 vHDR Auto

P 20220914 102014 vHDR Auto

P 20220914 100929 vHDR Auto

1

2

3