Seikluste Laegas (inglise keeles „Toybox“) on teaduspõhine 4–7-aastaste laste tervislike toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamisele suunatud lapsevanemaid kaasav sekkumine lasteaias. Sekkumises keskendutakse neljale põhiteemale: tervislik söömine, istumisaja vähendamine, vee joomine janu korral ja piisav liikumine.

Sekkumine on välja töötatud 10 Euroopa riigi teadlase ja praktikute koostöös ning Tervise Arengu Instituudi ja valdkonna ekspertide ning praktikute poolt kohandatud Eesti oludele. Sekkumise eeltestimine toimus 2021/22 õppeaastal Põlvamaa 5 lasteaia 8 rühmas, 2022/23 hakkavad seda katsetama 9 Võrumaa lasteaeda ning 2023/24 õppeaastal kaasatakse Lääne-Virumaa lasteaiad. Käesoleval õppeaastal viiakse sekkumise mõju hindamiseks ellu ka pilootuuring võrdlusgrupiga.

Vaata Seikluste Laegast tutvustavat klippi.

Tööd viiakse ellu Norra toetusest 2014–2021 rahastatud projektist „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“.

Pilootprojektis osaleb sel õppeaastal meie lasteaiast Sipsiku rühm. 2023-2024 õa. jätkame projektiga juba mitme rühmaga.

Lapse osalemiseks annab nõusoleku lapsevanem, lasteaed on toetav osapool projekti eesmärkide elluviimisel ning lapse personaalsed tulemused edastab Tervise Arengu Instituut otse lapsevanemale.