Euroopa Sotsiaalfond Eesti tuleviku heaks

Haljala Lasteaed Pesapuu osales Haridus- ja teadusministri määruse 16 „Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga“ elluviimiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rahastuse taotlemises. Meie poolt kirjutatud projekt „IT õpe Pesapuus“ kiideti heaks ja tänu sellele saime soetada vahendid laste MATIK oskuste arendamiseks. MATIK õpe tähistab viiel valdkonnal tuginevat õpet ehk matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ning kunstide edukat ühendamist. Projekti eesmärk: luua paremad võimalused lasteaias kaasaegse õpikäsituse läbiviimiseks ja valmistada lapsi  ette tehnoloogiarikkaks eluks. Projekti lühikirjeldus: Lasteaias on üheks arendussuunaks kaasaegne õpikäsitus. Arvestades 2-7-aastaste laste ja aiarühmade hulka lasteaias, on õppetegevusteks kasutatavaid robootikavahendeid lasteaias vähe ja puudub valikuvõimalus.

Projekti toel soetatud robootikavahendid:

  • Tale-Bot Pro EE 2 tk
  • mTiny avastajakomlekt 4 kmpl
  • Qobo-eestikeelne programmeeritav robotigu 2 tk
  • Qobo matemaatika laiendus 2 tk
  • Coding Express 2 tk
  • Roboblog rong 4 tk
  • Eestikeelne õppematerjal vahendite kasutusjuhenditega 1 tk

Projekti toetussumma on 3411.67 €, millest omafinantseering on 511.75 €.

Projekti abikõlblikkuse periood oli 03.10.2022–30.08.2023 a.

Projekti tulemusena on:

  • robootikavahendite kasutamine lõimitud matemaatika, keel ja kõne, mina ja keskkond ning kunsti õppetegevuse valdkondadega;
  • suurenenud laste loovus, arenevad laste kognitiivsed võimed, sotsiaalsed oskused (meeskonnatöö, tunnetusprotsessid jne.) ning laste enesekindlus-, julgus ja usk oma tegevuse õnnestumisse ning sellest tulenevalt julgevad lapsed rohkem katsetada ja ka eksida;
  • õppetegevused kaasaegsemad, mitmekesisemad ja huvitavamad.