Kahel kenal päiksepaistelisel septembrikuu päeval käisid Haljala Lasteaed Pesapuu lapsed matkamas Lahemaal. Teoks said need toredad päevad tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kes kiitis heaks meie projekti „Lahemaal loodust avastamas“. 

RMK Sagadi Looduskooli giidide juhendamisel toimus praktilise looduse tundmise edendamine: läbi sügisese looduse tutvustamise; märkamisoskuse ja looduse tunnetamise arendamise; keskkonnatundlikkuse süvendamise.

12.09 matkasid „Viru rabas“ koolieelikute rühmad Miisu ja Sipsik. Lapsed said teada , kuidas raba tekkis, tutvusid rabas kasvavate taimedega ning uurisid seal elutsevate loomade elupaiku. Loomulikult ei puudunud ka toredad mängud. Lapsed said teada, kuidas mõjutavad inimeste käitumisharjumused raba elukeskkonda. Puhkepausi ajal arutleti selle üle, mida tuleks inimeste käitumisharjumustes muuta, et loodus oleks puhtam ja elukeskkond rabas säiliks.

13.09 matkasid Kolga lahe ääres Tsitre mõisapargis nooremate rühmade : Nublu, Jänku, Muumi, Mõmmi ja Miki lapsed. Matkal tehti tutvust põliste mändide ja võimsate hobukastanitega . Otsiti ja leiti teisi, juba tuttavaid puuliike. Mererannas mängiti osavus- ja keskkonnamänge ning imetleti vahuste lainete tantsu.

Sellistel väljasõitudel õpivad lapsed tunnetama, et oleme loodusega tervik ning meie elamise viisist oleneb looduse käekäik.

Õpetajatele pakub projektides osalemine uusi ideid õppe- kasvatustegevuses erinevate ainevaldkondade lõimimiseks; paraneb oskus kaasata lapsi õppeprotsessi ning kindlasti paranevad rühmasisesed koostööoskused.

Metsast kaasa korjatud looduslikust materjalist meisterdati sügispilte ning igas rühmas oli joonistustööde näitus „Huvitav matkapäev“